Yapi Holding A.Ş.

Kuruluş ve Felesefemiz

Müşterilerimiz profesyonelliğimize ve tecrübemize güvenir.

Ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek, şirketimizde çevre dostu teknolojiler kullanmak ve bunların yaygınlaştırılmasını da teşvik etmek şirketimizin başlıca misyonlarındandır.

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımız profesyonelitemiz ve geniş tecrübe birikimimizden dolayı bize güvenmektedirler. Bu nedenle her platformda itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışmak, hizmetlerimizde verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmek esas amacımızdır.

Teknolojik yenilik ve sektörle uyum içinde gelişiyor, büyüyoruz

Yüksek standartlarda kalite felsefesini benimsemiş, teknolojik gelişmeleri takip eden, her türlü inovasyona açık, kendisini sürekli yenileyen ve çağın gereksinimlerine gore adapte olabilen bir şirket vizyonumuzun temel ilkeleridir.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde öncü, ülkemize ve çevremize karşı sorumluluklarını bilen ve geleceğe umutla bakıp kendinden sonraki nesillere aynı kurumsallıkta lider bir şirket bırakmak şirketimizin vizyonlarındandır.

İnsan Hakları ve Hukuk Üstünlüğü, ticarete bakışımızın temelidir

  • İş yaptığımız kişi ve kuruluşlara adil ve saygılı olmak, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özeni göstermek, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederek haksız rekabetten kaçınmaktır.
  • İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, Demokrasi ve çevrenin korunması vazgeçilmez temel taşlarımız olup, iyi bir vatandaş olma bilinciyle sosyal sorumluluk işleri bizim için çok önemlidir.
  • Mevcut tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuk normlarına ve yasalarına uymak ve yine hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı hedef edinmek. Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük ve adalet öncelikli değerlerimizdir.
  • YAPI Holding’ nin sürekliliğine öncelikli önem vererek ve hissedarlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınmak, sürdürülebilir karlılığı amaçlayarak finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimli degerlendirmek öncelikli sorumluluklarımızdandır.
  • Çalışanlarımıza vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını korumak.
  • İşe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranmak.
  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, bireysel gelişimleri için gerekli çabayı şirket olarak göstermek, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olmaları konusunda desteklemek, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetlemelerini saglamak.

YAPI HOLDİNG A.Ş olarak bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası projelerde öncü bir şirket olarak ortaklık için her zaman özgüvenle hareket etmek amacımızdır.

© Copyright 2022 Yapı Holding A.Ş. Alle Rechte vorbehalten.