Yapı Holding, imza attığı projeleriyle istikrarlı bir şekilde büyürken, bir yandan da sosyal sorumluluk aktiviteleri çerçevesinde ;

  • - Enerji verimliliği bilincini topluma kazandırmak
  • - Tarihi, kültürel eserleri ve yapıların, yöresel kültürlerin korunmasına katkıda bulunmak
  • - İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs sağlamak
  • - Kalkınmamış bölgelerde başta okul, hastane, yol ve çeşme gibi toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak

başlıca sosyal sorumluluk projelerimiz içerisindedir.