Top

KURUMSAL

YAPI HOLDİNG A.Ş. KURULUŞ VE FELSEFEMİZ
Başkanın Mesajı

Dünyanın yeni vizyonunda , tüm şirketlerin global düşünüp global olarak ortaklıklar, ve projeler geliştirmesi gerekmektedir.Yapı Holding, yöneticilerinin uluslararası ticarette 50 yıllık birikimi ile oyuncu olmak ve yeni bir vizyon çizmek için tüm kadrosuyla dünyaya açılmaktadır. Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarındaki gerek ulusal gerek uluslararası tecrübemizle yeni sektörler ve yeni projelerle dünyanın daha adaletli, etik değerlere saygılı ve hızlı kalkınmasına katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketlerimizin büyümesini hedeflemekteyiz.

Beş kıtada 110 ülkeye yaptığımız dış ticaret ile dünya ticaretindeki globalleşmeye katkıda bulunuyoruz. Maden ve enerji sektöründe de insan hakları ,çevre ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeni projeleri hayata geçirmekteyiz. Temennimiz; ürettiğimiz ve yaptığımız projelerin huzurlu, yaşanabilir ve daha müreffeh bir dünyaya katkıda bulunmasıdır.

Kardeş kuruluşlarımızın tamamladığı ve devam eden inşaat projelerinin toplamı 1.000.000 m² üzerindedir. Bütün bu projelerde insan faktörünü öne alıp, etik değerlere uyarak hem çevre hem de ekonomik gelişmelere uygun inşaat projelerini yapmaktayız.

Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ersoy ULUBAŞ

MİSYONUMUZ

“MÜŞTERİLERİMİZ, PROFESYONELLİĞİMİZ VE TECRÜBEMİZE GÜVENİR

Ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek, şirketimizde çevre dostu teknolojiler kullanmak ve bunların yaygınlaştırılmasını da teşvik etmek şirketimizin başlıca misyonlarındandır.

 

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımız profesyonelitemiz ve geniş tecrübe birikimimizden dolayı bize güvenmektedirler. Bu nedenle her platformda itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışmak, hizmetlerimizde verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmek esas amacımızdır.

VİZYONUMUZ

“TEKNOLOJİK YENİLİK VE SEKTÖRLE UYUM İÇİNDE GELİŞİYOR, BÜYÜYORUZ

Yüksek standartlarda kalite felsefesini benimsemiş, teknolojik gelişmeleri takip eden, her türlü inovasyona açık, kendisini sürekli yenileyen ve çağın gereksinimlerine gore adapte olabilen bir şirket vizyonumuzun temel ilkeleridir.

 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde öncü, ülkemize ve çevremize karşı sorumluluklarını bilen ve geleceğe umutla bakıp kendinden sonraki nesillere aynı kurumsallıkta lider bir şirket bırakmak şirketimizin vizyonlarındandır.

ETİK İLKELERİMİZ

“İNSAN HAKLARI VE HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜ, TİCARETE BAKIŞIMIZIN TEMELİDİR

  • İş yaptığımız kişi ve kuruluşlara adil ve saygılı olmak, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özeni göstermek, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederek haksız rekabetten kaçınmaktır.
  • İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, Demokrasi ve çevrenin korunması vazgeçilmez temel taşlarımız olup, iyi bir vatandaş olma bilinciyle sosyal sorumluluk işleri bizim için çok önemlidir.
  • Mevcut tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuk normlarına ve yasalarına uymak ve yine hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı hedef edinmek.
  • Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük ve adalet öncelikli değerlerimizdir.
    YAPI Holding’ nin sürekliliğine öncelikli önem vererek ve hissedarlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınmak, sürdürülebilir karlılığı amaçlayarak finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimli degerlendirmek öncelikli sorumluluklarımızdandır.
  • Çalışanlarımıza vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını korumak; İşe alım, ücret ve yükselme süreçlerinde adil, tarafsız ve ayrımcılıktan arınmış bir şekilde insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranmak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, bireysel gelişimleri için gerekli çabayı şirket olarak göstermek, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olmaları konusunda desteklemek, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetlemelerini saglamak etik ilkelerimiz arasındadır.

YAPI HOLDİNG A.Ş:

olarak bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası projelerde öncü bir şirket olarak ortaklık için her zaman özgüvenle hareket etmek amacımızdır.

İŞTİRAKLERİMİZ